028-3997-3231

lienhelammoinha@gmail.com

234 Nguyễn Trọng Tuyển

P8, Phú Nhuận, Tp.HCM

Dự toán chi phí

Bạn có thể tự tính dự toán Nhà xây mới theo từng nhu cầu bằng công cụ bên dưới

Dự toán: 0 VND

CHI PHÍ HOÀN THIỆN

Tổng CHI PHÍ HOÀN THIỆN: 0 VND

CHI PHÍ PHÒNG KHÁCH BẾP

CHI PHÍ PHÒNG NGỦ CHÍNH

CHI PHÍ PHÒNG NGỦ PHỤ

CHI PHÍ PHÒNG WC CHÍNH

CHI PHÍ PHÒNG WC PHỤ

BALCON

SÂN PHƠI

CHI PHÍ ĐỒ NỘI THẤT

Tổng CHI PHÍ ĐỒ NỘI THẤT: 0 VND

ĐỒ NỘI THẤT