DỰ TOÁN CHI PHÍ

Bạn có thể tự tính dự toán làm mới nhà theo từng hạng mục bằng công cụ bên dưới.

LÀM MỚI TƯỜNG

LÀM MỚI TRẦN

LÀM MỚI SÀN

THAY MỚI CỬA

THAY MÁY LẠNH

Tổngđ
Tổng cộngđ